1527
021-27630

خدمات آموزشی

آموزش درمنزل از مزیت های بسیاری برخوردار است. فردی که در منزل آموزش میبیند به صورت خصوصی بوده و وقت بیشتری برای یادگیری وجود دارد همچنین در فضای خانه مثال ها و راهبردها به صورت عینی بوده حین کار صورت میگیرد و بسیار موثر تر از بسیاری از مراکز دیگر که طی برگزاری کلاس های متعدد این آموزش ها را ارائه میدهند که در نهایت بازدهی خوبی را ندارند. پرسنل سلامت اول تمامی انچه را که مورد نیاز مراقبت ونگه داری از سالمند یا کودک یا بیمار شماست را در غالب خدمات زیر ارائه می دهند:

 • آموزش پیش گیری از بیمارها
 • - تشخیص به موقع علائم بیماری
 • - چگونگی مصرف دارو
 • - خود مراقبتی در منزل
 • - آموزش بهداشت جسمی
 • - آموزش بهداشت روانی
 • - آموزش بهداشت اجتماعی(مهارتهای زندگی)
 • -آموزش بهداشت ازدواج
 • - مراقبتهای دوران بارداری و پس از زایمان
 • - تنظیم خانواده
 • - نحوه مراقبت از نوزاد شیر خوار
 • - نحوه برخورد با بیماریهای واگیر دار و غیر واگیر
 • - بررسی وضعیت سلامت افراد خانواده
 • - رعایت اصول نگهداری ببیمار در منزل

ثبت در: 1394/12/26