1527
021-27630

خدمات اورژانس

 

بیمارانی که قادر به حرکت یا نشستن نیستند و از موارد اورژانسی خارج می باشند ( بیمارانی که در اغما به سر می برند، ضایعه نخاعی هستند و ....) جهت حمل و جابجایی احتیاج به یک وسیله نقلیه مجهز هستند شایان ذکر است که آمبولانس های اعزامی مرکز سلامت اول در 2 نوع ساده و کد دار هستند که برای هر بیمار با توجه به شرایطش اعزام خواهد شد.

  • جابجائی واعزام بیماردرسطح شهر
  • جابجائی واعزام بیماردرسطح کشور

ثبت در: 1394/12/26