1527
021-27630

خدمات پاراکلینیکی

شلوغ بودن مراکز درمانی و آلودگی هوا آلودگی صوتی و در کل تمامی موارد ناهنجاری های محیطی که برای سالمند یا فرد بیمار مضر محسوب میشود ضرورت ارائه خدمات پاراکلینیکی در منزل را با توجه به افزایش جمعیت و شلوغ شدن شهرها بیشتر و بیشتر می کند پرسنل اعزامی توسط سلامت اول با ارائه این خدمات موجبات اسایش و همچنین جلوگیری از حوادث ناگوار را فراهم می کند خدمات قابل ارائه عبارتند از :

  • انجام کلیه آزمایشات تشخیص طبی
  • غربالگری 
  • چکاب    Check up 
  • ارزیابی محرمانه ابتلابه ایدز /هپاتیت واعتیاد 
  • رادیولوژی 
  • سونوگرافی 
  • اکوقلب
  • آندوسکوپی

ثبت در: 1394/12/26