1527
021-27630

خدمات پزشکی ودرمانی

مرکز پزشکی سلامت اول آمادگی ارائه کلیه خدمات پزشکی با استفاده از پزشکان مجرب را داراست.خدمات  عبارتند از :

 • ویزیت پزشک عمومی ومتخصص درمنز ل و محل کار
 • مجتمعهای مسکونی، شهرکها ، کارخانجات، ادارات ، مهد کودک ها
 • بستری درمنزل توسط پزشک (عمومی و متخصص )
 • مراقبتهای زنان ومامائی (مراقبت دوران بارداری ونوزاد)
 • انجام جراحیهای کوچک
 • درمان زخم بستر
 • درمان سوختگیها
 • مشاوره پزشکی (ازطریقاساتیدمجرب )
 • مشاوره روانپزشک یوترک اعتیاد
 • درمان زردی نوزادوفتوتراپی
 • CHEK UP
 • واکسیناسیون
 • شستشوی معده
 • آتلگیری
 • گرفتن نوارقلب
 • شیمی درمانی
 • فصد خون

ثبت در: 1394/12/26