1527
021-27630

زندگی با مشکل نخاعی- نگرانی های مراقب بیمار

برای مراقبت از بیماری که دچار مشکل نخاعی شده است، کارهایی وجود دارد که می توانید انجام دهید:
? به دیدن عزیزتان بروید و با او صحبت کنید. فعالیت هایی را بیابید که می توانید با یکدیگر انجام دهید. سعی کنید با دوستان او تا جایی که می توانید در ارتباط باشید و از آن ها بخواهید به دیدار او بیایند.
? به عزیزتان کمک کنید تمرین کند و مهارت های جدید یاد بگیرد.
? برای مراقبت از بیمار سعی کنید بفهمید چه کارهایی را می تواند به طور مستقل انجام دهد و برای چه کارهایی نیاز به کمک ندارد. از انجام کارهایی که میتواند بدون کمک شما انجام دهد، اجتناب کنید.
? کارهایی را که شما و خانواده تان برای مراقبت از بیمار بعد از اینکه به خانه برگشت، می توانید انجام دهید را یاد بگیرید. این کارها ممکن است شامل کمک کردن به او در استفاده از ویلچر، حمام کردن و غذا خوردن باشد.

مراقبت از بیمار بعد از توان بخشی
قبل از این که عزیزتان به خانه برگردد، باید تصمیم قطعی گرفته شود که کدام عضو خانواده قرار است مراقب بیمار باشد. منظور این نیست که دیگر اعضای خانواده نقشی در مراقبت از بیمار ندارند، بلکه یک یا چند نفر از اعضای حانواده باید مراقبین اصلی بیمار باشند. دلایلی وجود دارد که چرا تصمیم گیری برای مراقبت از بیمار سخت است:
? سلامت خودتان، که ممکن است کاری که می توانید به عنوان مراقب بیمار انجام دهید را محدود کند.
? شغل شما، که درآمد خانواده را تامین می کند و زمان محدودی برای شما باقی می گذارد و مراقبت از بیمار طبیعتا در کارتان تاثیر دارد.
? شک خودتان مبنی بر اینکه آیا می توانید از عهده ی مراقبت از بیمار دارای مشکل نخاعی بربیایید.


نیازهای شما در مراقبت از بیمار
شما چه مراقب بیمار باشید چه نباشید، باید به سلامت خودتان توجه کنید.
? سعی نکنید همه ی کارها را خودتان انجام دهید. از اعضای دیگر خانواده در مراقبت از بیمار تقاضای کمک کنید.
? با تغذیه ی خوب و استراحت کافی از خودتان مراقبت کنید. یک مراقب خوب اول باید خود سالم باشد.
? مطمئن شوید در زمان مراقبت از بیمار، سلامت خودتان را نادیده نمی گیرید.
? برای وقت خودتان برنامه ریزی کنید. برای انجام کارهایی که از آن ها لذت می برید به خارج از خانه بروید.

با بیمار ارتباط برقرار کنید
شما چه مراقب بیمار باشید، چه نباشید، زندگی کردن با بیمار و مراقبت از بیمار هر دو می تواند سخت باشد. دیدن نزدیکان در خالی که با چنین چالشی درگیر هستند دردناک است.
کلید گذشتن از ناامیدی، برقراری ارتباط است. مهم است که شما و بیمار درباره ی چیزهایی که شما را آزار می دهد و درباره ی انتظاراتتان با هم صحبت کنید. عشق و حمایت کلید بهبود بیمار و سلامت شما به عنوان مراقب بیمار است.


ثبت در: 1396/02/07