1527
021-27630

چگونه عزیزمان را در بیمارستان همراهی کنیم؟

?حامی صبوری برای عزیزان خود باشید .
اقامت در مرکز پرستاری مراقبتی می تواند تجربه سختی برای بیمار و همچنین خانواده او باشد اما یک پرستار خانواده به عنوان یک حامی متفکر می تواند با انجام دادن کار هایی مانند پیگیری از طریق پرسنل مرکز پرستاری مراقبتی و دستورات آن ها ، نظارت بر دارو ها و غیره می تواند تفاوت های بسیاری ایجاد کند تا بیمار اقامتی راحت و امن را در مرکز پرستاری مراقبتی تجربه کند . مفهوم حمایت از خانواده چیزی است که یک مرکز پرستاری مراقبتی به آن احترام می گذارد . گاهی وجود فشار های مالی باعث تلاش افراد برای کوتاه کردن اقامت بیمار در مرکز پرستاری مراقبتی می شود ، این مراکز اعضای خانواده را به عنوان منابعی ارزشمند می بینند که تاثیر مثبتی بر سطح درمان دارند و باعث می شوند که همراه بیمار بیش تر از این که به دید یک بازدید کننده به خود نگاه کند خود را به عنوان حامی و نگه دار بیمار در مرکز پرستاری مراقبتی می داند.
چگونه هنگام مراجعه خانواده به یک مرکز پرستاری مراقبتی با بهترین روش ممکن به یک حامی برای آن ها تبدیل شویم . در این جا چند نکته و راهنمایی را آورده ایم .

? پرس و جو کنید .
اولین کاری که باید انجام دهید پرس و جو و یافتن افرادی است که در این زمینه اطلاعاتی دارند . اگر کارمندان و پرستاران مرکز پرستاری مراقبتی از کلمات اختصاری و اصطلاحاتی استفاده می کنند که شما متوجه نمی شوید از آن ها بخواهید برایتان توضیح دهند زیرا این حق شما است . اگر با صحبت کردن و سوال کردن مشکل دارید ( برای مثال خجالت می کشید ) از یکی از اعضای خانواده بخواهید با شما به عنوان واسطه به مرکز پرستاری مراقبتی بیایند . فکر نکنید که باید تمامی کار ها را به تنهایی انجام دهید .

? همیشه لوازم یادداشت به همراه داشته باشید .
افراد زیادی به اتاق های یک مرکز پرستاری مراقبتی می آیند و می روند و همین مسئله پیگیری برای شناختن همه آن ها را سخت می کند . یک دفتر چه یادداشت می تواند به شما در به یاد سپاری اطلاعات مهمی مانند اسامی پزشکان ، پرستاران ، مستخدمین و یا هر متخصص دیگری کمک کند . از مرکز پرستاری مراقبتی در خواست کنید تا کارت شغلی شان را به شما نشان دهند تا جزییات ( مانند وظایف و ساعات کاری ) آن را یادداشت کنید . برای اطلاعاتی که یادداشت می کنید تاریخ بزنید تا هنگام پرسیدن سوال از آن ها به عنوان مرجع استفاده کنید .
? مراقب اشتباهات دارویی باشید .
اشتباهات دارویی و درمانی در یک مرکز پرستاری مراقبتی معمول است ، بنابراین باید اطمینان حاصل که پرسنل مسئول دارو از آلرژی های عزیزانتان و یا اثرات جانبی دارو های متدوال که بیمارتان تجربه کرده است با خبر می باشند . درست مثل اطلاعات و برنامه ها لیستی از دارو های عزیزان خود تهیه کنید و از تغیرات مرکز پرستاری مراقبتی آگاه باشید . نام همه دارو ها ی جدید را یادداشت کنید و از پرسیدن سوال هایی مانند "هر کدام برای درمان چه چیزی است؟ " ، " بیمار چه مدت به آن ها نیاز خواهد داشت " و سوالاتی در زمینه "اثرات جانبی دارو ها" نترسید . در صورت نیاز از پرستار بخواهید تا دستورات مصرف دارو را برایتان بخواند .
اگر هر گونه مشکل جدی در زمینه خدمات مرکز پرستاری مراقبتی دارید و یا احساس می کنید برخی از نیاز های اعضای خانواده شما توسط کارمندان ، پزشکان و یا پرستاران به خوبی بر طرف نمی شوند ؛ نگرانی خود را به رییس مرکز درمانی بگویید و یا به سازمان حمایت از بیماران مراجعه کنید .


ثبت در: 1396/02/27