1527
021-27630

مزیت های همکاری با مرکز سلامت اول از دیدگاه کارشناسان برون سازمانی

مزیت های همکاری با مرکز سلامت اول از دیدگاه کارشناسان برون سازمانی

  • عدم دریافت هزینه جهت تشکیل پرونده

  • عدم دریافت هزینه و هیچگونه مبلغی جهت اعزام به کار

  • کسر هیچگونه هزینه از حقوق دریافتی افراد اعزام شده

  • آموزش های عمومی و تخصصی رایگان به تمامی نیروهای اعزامی پس از ارزیابی اولیه

  • برگزاری کلاس های پرستاری کودک ، سالمند و اعطاء مدرک فنی و حرفه ای

  • اخذ رضایت نامه و حسن انجام کار از مشترک جهت همکاران

  • پیگیری و پاسخگویی به کارکنان به صورت 24 ساعته در کوتاهترین زمان

 

آیتم های ذکر شده از مجموع 2000 پرسشنامه پخش شده بین کارشناسان برون سازمانی مرکز سلامت اول جمع آوری شده است و با اطمینان بیش از 95% صحت عملکرد بخش جذب مرکز سلامت اول را گواهی می دهد و ما نیز با افتخار بیان می کنیم که ارزشمند ترین دارایی ما نیروی انسانی مشغول در مرکز پرستاری سلامت اول هستند


ثبت در: 1396/03/29