1527
021-27630

چه چیزی میتواند به سالمند برای ماندن در منزل کمک کند؟

شاید فرد سالمند عادت داشته باشد همهی کارهایش را خودش انجام بدهد، وظایف را با همسرش تقسیم کند یا به اعضای خانواده برای کمک تکیه کند. اما با تغییر شرایط، بهتر است از تمام خدمات مراقبت در منزل که ممکن است به کار بیاید آگاه شود. اینکه فرد سالمند به چه چیزی احتیاج دارد به میزان پشتیبانی موجود برای او، سلامت عمومی و وضعیت مالی او بستگی دارد.
نگهداری در منزل
رسیدگی به امور منزل تلاش و زمان زیادی میبرد. اگر رسیدگی به همه چیز برای سالمند دشوار است، میتوان از خدمات لباسشویی، خرید، باغبانی، ادارهی منزل و مستخدم بهره برد. اگر رسیدگی به قبضها و قرارهای ملاقات نیز برای وی سخت است، میتوان از خدمات مالی و مراقبتهای بهداشتی نیز بهرهمند شد.
حمل و نقل
حمل و نقل یک موضوع کلیدی برای افراد سالمند است. شاید رانندگی در شب برای فرد سالمند دشوار شده باشد یا دوست نداشته باشد در شب رانندگی کند. بررسی گزینههای مختلف برای حمل و نقل میتواند به در حفظ استقلال سالمند کمک کند. شاید فرد بخواهد از حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسها، تاکسیها با تخفیف در کرایه و حمل و نقل مخصوص افراد سالمند استفاده کند. (در ایران برای افراد سالمند کارتهای اتوبوس و مترو با تخفیف صادر میشود).
تغییر در منزل
اگر تحرک فرد در حال محدود شدن است، ایجاد تغییراتی در منزل میتواند به میزان زیادی زندگی را برای سالمند آسانتر کند. مثل تعبیهی میلههایی در حمام، سطوح شیبدار برای کم کردن میزان استفاده از پلهها، یا حتی ساخت حمام جدیدی در طبقه همکف.
مراقبت شخصی
کمک در انجام امور روزمره، مانند لباس پوشیدن، حمام کردن، غذا خوردن یا آماده کردن غذا مراقبت شخصی نامیده میشود. میتوان فردی را برای کمک در مراقبت شخصی برای چند ساعت در روز یا به صورت تمام مدت استخدام کرد. افرادی که این سطح از مراقبت را فراهم می‌کنند شامل دستیاران مراقبت شخصی، دستیاران مراقبت در منزل و دستیاران بهداشت در منزل هستند. همچنین دستیاران بهداشت در منزل ممکن است کارهایی همچون گرفتن فشار خون یا یادآوری زمان مصرف داروها را انجام دهند.
مراقبت از سلامت
برخی از خدمات مراقبت از سلامت میتوانند توسط افراد دوره دیدهی حرفهای ارائه شوند، مانند کاردرمانها، مددکاران اجتماعی یا پرستاران بهداشت در منزل. فرد سالمند باید بیمه یا خدمات بهداشتی خود را بررسی کند تا بداند چه خدماتی توسط آنها پوشش داده میشود، اگرچه ممکن است لازم باشد بخشی از هزینه را خود شخص سالمند بپردازد. همچنین خدمات اقامتگاه سالمندان بیمار نیز میتواند در منزل برای شخص فراهم شود.
برنامههای روزانه
برنامههای روزانه که مراقبت روزانه از سالمندان نیز نامیده میشود، فرد را در طول روز با فعالیتهای اجتماعی مشغول نگه میدارد و در این میان زمان استراحتی نیز برای پرستاران مراقب فراهم میشود. برخی از برنامههای روزانه عمدتا شامل فعالیتهای اجتماعی هستند، در حالی که دیگر برنامههای روزانه، خدمات سلامتی محدود یا خدمات تخصصیتری برای اختلالاتی مانند مراحل اولیهی بیماری آلزایمر را ارائه میکنند.
دخیل کردن افراد خانواده در خدمات مراقبت در منزل
هر کسی ساختارها و حمایتهای خانوادگی خاص خودش را دارد. ممکن است فرد سالمند بر اساس فرهنگ، ساختار خانواده و انتظاراتش تصمیم گرفته باشد تا جای ممکن خانوادهاش را در مراقبت در منزل درگیر نکند. از طرف دیگر ممکن است تصمیم گرفته باشد به همراه خانواده شرایطی را فراهم کند که مراقبت اصلی توسط خانواده در منزل صورت بگیرد. شاید به علت کار، مشکلات سلامتی یا مکان زندگی خانواده، این اتفاق امکان پذیر نباشد. ممکن است فرد سالمند یا خانوادهاش مجبور شوند برای در کنار هم بودن از محل قبلی نقل مکان کنند.
شاید داشتن چنین مکالمهای آسان نباشد، اما بهتر است پیش از رخداد حوادث اورژانسی، که گزینههای قابل اجرا را محدود میکنند، سالمند و خانوادهاش در مورد اینگونه مسائل با هم صحبت کنند. کمک گرفتن از یک پرستار سالمند یا مشورت با افراد حرفهای میتواند از میزان تنش خانوادهها بکاهد. در آخر تصمیم نهایی با خود سالمند است که کجا زندگی کند، اما نظرات افراد خانواده نیز ارزشمند هستند. آیا افراد خانواده نگران ایمنی و مشکلات سلامتی سالمند مانند بیماری آلزایمر هستند که به مرور زمان نیازمند مراقبتهای بیشتر است؟ گوش دادن به نگرانیها و داشتن ارتباط موثر و مثبت از اهمیت برخوردار است.
حتی اگر سالمند به میزان زیادی از طرف خانواده حمایت شود، باید به دنبال کمکهای دیگر نیز بود. بسیاری از مردم به طور پیش فرض از ایدهی کمک گرفتن از افراد غیر از خانواده در منزل استقبال نمیکنند. اما باید در نظر داشت که مراقبت از سالمند میتواند از نظر فیزیکی و احساسی طاقت فرسا باشد، خصوصا اگر تمام مسئولیتها بر دوش یک نفر مانند همسر آن شخص سالمند باشد. روابط فرد سالمند در صورتی که شخص مایل به دریافت کمک از چندین منبع باشد، سالمتر خواهد بود.


ثبت در: 1396/06/09