مرکز ارائه خدمات بالینی در منزل

خدمات تخصصی پزشک و پرستار در منزل

پرستار بیمار، پرستار سالمند و پرستار کودک

درخواست پرستار

درخواست پرستار

پخش ویدیو

مرکز خدمات پرستاری سلامت اول

سلامت اول بزرگ‌ترین موسسه پرستاری پذیرفته شده و قابل اعتماد برای ارائه خدمات پرستاری و مراقبتی جهت سالمندان و کودکان، با اعزام پرستار در منزل است. ما می‌‌توانیم نیاز شما به خدمات پرستاری را در منزل برآورده کنیم. ما با کمال میل حاضریم که درباره خود، کارکنان‌مان و خدمات‌مان بصورت شبانه روزی اطلاعات بیشتری در اختیار شما بگذاریم. تمام اطلاعاتی که برای رسمیت کار مورد نیاز است در اختیار افراد گذاشته خواهد شد. در صورت تماس با موسسه پرستاری سلامت اول، متخصصان به خانه شما ‌آمده از سالمند یا کودک‌تان دیدار کرده و به بررسی شرایط و وضعیت خانه و شخصی که باید نگهداری شود، طبق نظر شما پرستاری مناسب با موارد مورد نیاز به شما معرفی می‌کنند.

پرستار کودک

اعزام پرستار کودک به صورت ساعتی ، روزانه و شبانه روزی برای مراقبت از کودک دلبند شما توسط شرکت پرستار اراد همراه بعنوان همکار و معتمد سلامت اول با کادری با سابقه و دوره دیده جهت پرستاری و مراقبت از کودکان

BimarSalamat

پرستار بیمار

اعزام پرستار بیمار به صورت ساعتی ، روزانه و شبانه روزی برای مراقبت از بیمار شما در بیمارستان و منزل ، کلیه همراهان و پرستاران بیمار موسسه پرستاری سلامت اول دوره های مراقبتی را نزد آموزشگاه سلامت اول گذرانده اند .

پرستار سالمند

اعزام پرستار سالمند به صورت ساعتی ، روزانه و شبانه روزی برای مراقبت از سالمندان عزیز توسط شرکت پرستار آراد همراه بعنوان همکار و معتمد سلامت اول با کادری آموزش دیده و دارای مدارک تخصصی مراقبت از سالمند

خدمات تخصصی سلامت اول

مجله سلامت اول