021-27630

استخدام مراقبین

مرکز شبانه روزی ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل سلامت اول  بر این باور است که حفظ سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه به میزان  تخصص و انگیزه نیروهای مراقبتی و درمانی وابسته است. از این رو این مرکز در نظر دارد از افراد متخصص و مشتاق در زمینه مراقبت، پرستاری و همچنین توانبخشی کودکان، سالمندان و بیماران دعوت به عمل آورد.

مراقب سالمند، مراقبت کودک، مراقب بیمار، پرستار کودک، پرستار سالمند و پرستار بیمار، گفتار درمان، کاردرمانگر، فیزیوتراپ، روانشناس و سایر رشته های مرتبط می توانند از طریق تکمیل فرم زیر تمایل به همکاری خود را با مرکز سلامت اول اعلام کنند.

فهرست
Call Now Buttonتماس با سلامت اول